Hualien

Zhongshan road at night, Hualien, Taiwan
Zhongshan road at night
Typical scooter helmet shop, Hualien, Taiwan
Typical scooter helmet shop
Helmets in a shop, Hualien, Taiwan
Helmets in a shop